تمنای طلوع

به تمنای طلوع تو جهان چشم به راه...

تمنای طلوع

به تمنای طلوع تو جهان چشم به راه...

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

برنامه برای ترسیم دایره مور در متلب و تبدیل تنش ها و کرنش ها 

پروژه درسی کارشناسی ، دکتر دریجانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

%Mohr's Circle
%For 2D stress tensor
clear
clc

% Input dialog box for stresses in xy coordinate system
prompt={'\sigma_x','\sigma_y','\tau_{xy}'};
name='Input data for Mohr circle calculations';
numlines=1;
defaultanswer={'80','40','-30'};
options.Resize='on';
options.WindowStyle='normal';
options.Interpreter='tex';
answer=inputdlg(prompt,name,numlines,defaultanswer,options);

% Stress tensor, Center, and Radius of Circle------------------------------------------------------
S = [str2double(answer(1)) str2double(answer(3)); str2double(answer(3)) str2double(answer(2))];
Center = (S(1,1)+S(2,2))/2;
R = sqrt(((S(1,1)-S(2,2))/2)^2+S(1,2)^2);

% Plot Mohr's circle-------------------------------------------------------------------------------
THETA=linspace(0,2*pi,1000);
RHO=ones(1,1000)*R;
[X,Y] = pol2cart(THETA,RHO);
center=[Center,0];
X=X+center(1);
Y=Y+center(2);
c_handle=plot(X,Y);
axis square;
hold on
hold on
plot([S(1,1), S(2,2)],[-S(1,2), S(1,2)],'k-','LineWidth',2)
plot(Center,0,'ko','MarkerFaceColor','k') % Center
plot(S(1,1),-S(1,2),'ko','MarkerFaceColor','k') %A
plot(S(2,2),S(1,2),'ko','MarkerFaceColor','k') %B
plot(Center,R,'ko','MarkerFaceColor','k') % Tau_max
plot(Center,-R,'ko','MarkerFaceColor','k') % Tau_max (negative)
plot(Center+R, 0, 'ko','MarkerFaceColor','k') % sigma_1
plot(Center-R, 0, 'ko','MarkerFaceColor','k') % sigma_2

% Plot options
axis equal
set(c_handle,'Color','k','LineWidth',2)
ylim([-1.25*R, 1.25*R])
xlim([Center-1.25*R, Center+1.25*R])
plot([Center-1.25*R, Center+1.25*R],[0, 0],'k-') % line through 0 tau

text(S(1,1)+R/12,-S(1,2),sprintf('A (%d, %d)',S(1,1),-S(1,2)),...
'HorizontalAlignment','left')
text(S(2,2)-R/12,S(1,2),sprintf('B (%d, %d)',S(2,2),S(1,2)),...
'HorizontalAlignment','right')
text(Center,1.1*R,'\tau_{max}',...
'HorizontalAlignment','center')
text(Center,-1.1*R,'\tau_{max}',...
'HorizontalAlignment','center')
text(Center+1.1*R,R/12,'\sigma_{1}',...
'HorizontalAlignment','center')
text(Center-1.1*R,R/12,'\sigma_{2}',...
'HorizontalAlignment','center')
% Calculation of principal tensions-----------------------------------------------------------------------
%---------------------------------------------------------------------------------------------------------
sigma_max=(S(1,1)+S(2,2))/2+sqrt(((S(1,1)-S(2,2))/2)^2+S(1,2)^2);
sigma_min=(S(1,1)+S(2,2))/2-sqrt(((S(1,1)-S(2,2))/2)^2+S(1,2)^2);
fprintf('Sigma_max is equal to %f and Sigma_min is equal to %f \n',sigma_max,sigma_min)
%--------------------------------------------------------------------------------------------------------
% Calculation of principal vectors-----------------------------------------------------------------------
teta_1=.5*atan((2*S(1,2))/(S(1,1)-S(2,2)));
teta_2=teta_1+pi/2;
fprintf('\n')
fprintf('teta 1 in radian base is equal to %f and teta 2 in radian base is equal to %f \n',teta_1,teta_2)
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------
% Calculate new tenstions after rotation----------------------------------------------------------------
teta=input('insert your favorite degree in radian for new tensors (for example: pi): ');
sigmax_prime=(S(1,1)+S(2,2))/2+((S(1,1)-S(2,2))/2)*cos(2*teta)+S(1,2)*sin(2*teta);
tawxy_prime=S(1,2)*cos(2*teta)-(((S(1,1)-S(2,2))/2)*sin(2*teta));
sigmay_prime=S(1,1)+S(2,2)-sigmax_prime;
fprintf('\n')
disp('New tensions after rotation: ')
sigmax_prime
sigmay_prime
tawxy_prime
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------
% Draw rectangular element after rotation with degree of teta-------------------------------------------
xel=[1 2 2 1 1];
yel=[1 1 2 2 1];
plot(xel,yel,'k-','LineWidth',2)
hold on
grid on
g=plot(xel,yel);
xlim([-3 3])
ylim([-3 3])
hold on
zdir = [0 0 1];
rotate(g,zdir,teta*(180/pi));
hleg = legend('Before Rotation','After Rotation around [0 0]');
hold on
annotation('arrow',[0.52 .65],[.52 .65]);
.1838*cos(pi/2)+.52
plot(0,0,'ko','MarkerFaceColor','k')
[latc,longc] = scircle1(0,0,sqrt(2)/2,[45 45+(teta*(180/pi))]);
plot(latc,longc,'k-','LineWidth',2)
annotation('arrow',[0.52 .1838*cos(pi/4+teta)+.52],[.52 .1838*sin(pi/4+teta)+.52]);

  • علیرضا منتظر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی